Her kommer Momeks nye industrihall

– annonse top –

Den nye industrihallen til Momek på Melbu blir høyst sannsynlig plassert her, på tvers av veien ut til Neptun – som derfor må legges om på østsiden av den eksisterende hallen. Se vår situasjonsskisse fra området.

– annonse inline –

Den nye industrihallen er allerede plassert på kartet, alt i følge Hadsel kommunes arealplan, som ble vedtatt i høsten 2013. Ut fra kart og forklaringer i arealplanen, har vi laget et enkelt oversiktskart som viser sånn noen lunde hvor industrihallen mest sannsynlig blir plassert.

(saken fortsetter under illustrasjonen)

2014-10-22-momek-nytt-industribygg_B
Kartet viser at det nye bygget vil blokkere dagens vei til Norway Seafoods og Neptun. Veien må legges derfor øst for dagens industrihall, og kobler seg på den eksisterende veien før man kjører ut på moloen.

Veien må legges om
Det er allerede tegnet inn en ny vei i skissene til arealplanen. Den viser at Moloveien i forbindelse med bygging av industrihall, vil måtte legges på østsiden av dagens industrihall. Den nye veien vil svinge mot sørvest mellom Momek og Norway Seafoods, før den kobles på den eksisterende Moloveien – før man kommer ut på selve moloen.

Flere svinger
Avstanden ned til Neptun og parkeringsplassen til Norway Seafoods blir like lang som i dag, men får altså noen svinger på seg før man kommer helt ut. Det er foreløpig ikke kjent hvordan Norway Seafoods i tilfelle ønsker å koble seg på den nye veien på strekningen, før den kommer ut på Kystverkets molo.

Ny fylling
Av dokumentene i arealplanen konkluderer kommunen med at utbyggingsplanene til Momek er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. I følge skissene vil noe av strandlinjen vest for dagens vei trolig måtte fylles noe ut for å gi tilstrekkelig plass til den nye industrihallen.

– Tiltaket er innenfor område allerede regulert til industriformål, og trenger derfor innen formålsendring i arealplanen, heter det i den vedtatte arealplanen for Hadsel kommune.

Giftige masser
I området finnes det fra før en fylling hvor giftige masser fra området ved det gamle verftet i Melbu havn er deponert. Kommunen setter som et krav at denne fyllinga ikke kan bebygges. Det antas at industribyggets endelige plassering tar hensyn til dette kravet.

– annonse bottom –
Forrige artikkelRestaurant Nr 10 er jevna med jorda
Neste artikkelGratis jubileumskonsert i ettermiddag