Her kan Melbus nye torskefarm komme

– annonse top –

Norway Seafoods på Melbu vil vurdere å utvide antall torskemerder dersom prosjektet med levnedetorsk blir en suksess. Vi har sett nærmere på hvor den nye torskefarmen ved Melbu kan komme.

Fabrikksjef Martin Rasmussen ved Norway Seafoods Melbu AS ser for seg at det blir behov for bedre og mer plass for flere torskemerder dersom de første forsøkene med levendefanget torsk blir vellykket. Alt ser nå ut til at prosjektet går i riktig retning. Det er blant annet konstatert at det er mer enn nok oksygen til torsken i Melbu havn.

– annonse inline –

Ved en utvidelse av antall torskemerder ser fabrikksjefen for seg at det blir behov for en annen lokalisering for en større merdefarm for levendefanget torsk. I utgangspunktet ligger Melbu værhardt til, men dagens teknologi gjør at merder kan tåle det mest utrolige av værforhold.

Plassering av ny torskefarm
Vi har sett nærmere på hvor aktuelle lokaliteter for nye torskemerder kan komme i framtida. Og det er spesielt et område i Melbus umiddelbare nærhet hvor kan være aktuelt for en større torskefarm.

Området rett øst for Nonsmolman – som ligger rett øst for innseilingen til Melbu – har en størrelse som kan romme en større torskefarm ved Melbu. Deler av området har beskyttelse mot vær fra vest. Den nye Melbu-moloen vil gi noe beskyttelse, i tillegg til Nonsholmene – som ligger vest for området.

Tenker langsiktig
Det er foreløpig ikke kjent hvor Norway Seafoods Melbu AS ser for seg å anlegge en slik torskefarm, men dette er tydeligvis noe ledelsen ved anlegget på Melbu nå skal vurdere nærmere. Dersom det er behov for mer roligere områder, kan for eksempel Falkfjorden, Sløverfjorden, Austpollen eller Higravsfjorden på motsatt side av Hadselfjorden være aktuelle områder. I Sløverfjorden lå det tidligere et skjellanlegg, nå nedlagt. En slik plassering vil være svært godt beskyttet mot vær og vind, men frakteavstanden fra Sløverfjorden til Melbu kan bli sett på som en utfordring. Ferga Sigrid bruker i dag 25 minutter over Hadselfjorden, og det er antatt at brønnbåtene som henter levendetorsk vil bruke lengre tid. I praksis vil en plassering på motsatt side av Hadselfjorden gi én times frakt fram og tilbake.

– annonse bottom –