Her er skreien som Melbu-fileten skal produsere

– annonse top –

Havforskerne på tokt utenfor Lofoten og Vesterålen slår fast at det i år er satt «verdensrekord» når det gjelder antall torskeegg, men det er noe mindre skrei og mattilgang sammenlignet med 2013.

Toktleder Knut Korsbrekke fra Havforskningsinstituttet har vært på tokt i området. Han mener at skreien har satt «verdensrekord» i gyting i år. Og det er ikke utenfor Vesterålen den største konsentrasjonen er akkurat nå, men i Hølla-området i Lofoten. At skreifisket har blitt et «vesterålesfenomen» stemmer med andre ord ikke – i alle fall ikke helt.

– annonse inline –

Skreikartet som havforskerne har utarbeidet viser at det flyter omtrent 900 milliarder egg bare i Hølla-området i Lofoten. Årets skreikart viser at det har vært et godt innsig av gytemoden torsk.

– Skreitoktet starta i Tromsø 17. mars og ble nylig avslutta i Bodø, forteller Korsbrekke. Han var toktleder på skreitoktet og opplyser at det ble registrert noe mindre skrei enn fjorårets rekordnotering.

Han opplyser at mesteparten av gytefisken er ni og ti år gamle, noe som gir ei ganske høg gjennomsnittsvekt.

– Samtidig ser vi at det er mindre lever i fisken. Den ligger litt under gjennomsnittet, noe som kan tyde på at skreien har hatt dårligere tilgang på mat enn tidligere år, sier Korsbrekke.

Han forteller også at det var mest skrei på gytefeltene ved Røst (østsiden) og på Hølla mellom Svolvær og Skrova. Det var også på Hølla at det ble observert større mengder torskeegg enn noen gang tidligere.

– Den høyeste tettheten var på mer enn 26 000 egg per kvadratmeter. Hølla er et relativt lite område, men enkle betraktninger rundt arealet antyder at det nå flyter om lag 900 milliarder egg i vannmassene der. Hvert egg er ca 1,4 mm i diameter, og skulle man ta på seg arbeidet med å legge dem etter hverandre vil det rekke fra jorda til månen mer enn tre ganger, sier Korsbrekke.

Totalt antall egg gytt i toktområdet blir mange billioner (en billion er en million millioner).

– annonse bottom –