Her er Melbu skole bedre enn Stokmarknes

– annonse top –

Syvende skoletrinn på Melbu skole er bedre enn Stokmarknes skole på de aller fleste områdene målt i Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 2013.

Vi har gjort et lite dypdykk i Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 2013. Vi har satt opp Melbu skole kontra Stokmarknes skole, og vurdert syvende skoletrinn på de to skolene opp mot hverandre. Tallene gjelder både gutter og jenter på syvende skoletrinn.

– annonse inline –

Resultatene viser at Melbu skole er best innenfor de fleste av indikatorene og nøkkeltallene i undersøkelsen. Melbu skole er best på blant annet trivsel, faglige utfordringer, læringskultur, mestring og motivasjon.

Les også: 

Her er oversikten fra Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for syvende skoletrinn på Hadseløya hvor vi ut fra poengsummene har kåret vinner:

Indikator og nøkkeltall Melbu skole Stokmarknes skole
Trivsel Best Dårligst
Støtte fra lærerne Best Dårligst
Støtte hjemmefra Best Dårligst
Faglig utfordring Best Dårligst
Vurdering for læring Best Dårligst
Læringskultur Best Dårligst
Mestring Best Dårligst
Motivasjon Best Dårligst
Elevdemokrati og medvirkning Best Dårligst
Felles regler Best Dårligst
Mobbing på skolen Best Dårligst

 

 

– annonse bottom –