Havfisk: Vi har ikke fabrikktrålere

– annonse top –

Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Havfisk ASA hevder i en kronikk i Altaposten at de ikke har såkalte fabrikktrålere, men kombinasjonstrålere. På disse trålerne gjøres det imidlertid en større del av produksjonen enn før.

– annonse inline –

Konsernsjefen i Havfisk ASA har rett når han sier at de ikke har rene fabrikktrålere som produserer helt ferdige produkter som er klar for markedet. De har imidlertid stadig flere trålere som gjør en del av produksjonen som tidligere kun  ble gjort i landanleggene.

– I 2013 leverte vi i underkant av 15 millioner kilo fersk torsk til landanleggene, skriver konsernsjefen i kronikken, som vi her gjengir helhet:

«Det pågår en debatt i en rekke media, om leveringsplikt, trålere og landanlegg. Deler av debatten er dessverre preget av rykter og uriktige påstander. Det er derfor på sin plass å rydde i begrepene.

«Fabrikktråler» er et begrep som brukes om trålere som driver ombordproduksjon av ferdigvarer som for eksempel filet. Ingen av HAVFISK sine trålere er fabrikktrålere, ei heller de tre nye fartøyene som nå er under levering. HAVFISK har en flåte bestående av ferskfisktrålere med frysekapasitet (også kalt kombinasjonstrålere) og frysetrålere. Fisken som leveres fra HAVFISKs trålere er sløyd og hodekappet og den leveres enten fersk eller fryst.

HAVFISKs flåtefornyingsprogram består av tre nybygg og ombygging av eksisterende fartøy. Fartøyet «Kongsfjord» ble i 2013 bygd om fra en ren frysetråler til en kombinasjonstråler. «Kongsfjord» har høsten 2013 levert fersk torsk til landanleggene i Finnmark. I 2014 vil vi bygge om ytterligere to fartøy fra rene frysetrålere til kombinasjonstrålere. De tre nybygde trålerne er også forberedt for å være kombinasjonstrålere. Går vi noen år tilbake benyttet filet-industrien fryst torsk som råstoff. Dette har endret seg og nå er det større behov for fersk torsk som råstoff. Vi tilpasser flåten til endringer i markedet, teknologien og rammebetingelsene, men må samtidig ta høyde for fortsatte endringer i skipenes levetid på opp mot 20 år.

I offentligheten påstås det at HAVFISKs trålere kan drive ombordproduksjon til erstatning for produksjon på land. Ombordproduksjon er som nevnt ikke tillatt på noen av HAVFISKs trålere, og ingen av fartøyene har utstyr for slik ombordproduksjon.

Flere aktører uttaler at vi har som målsetting å fryse mer av fisken og eksportere den ut av Norge og dermed unngå å levere fisk til landindustrien i Nord-Norge. Dette er ikke korrekt. I 2013 leverte vi i underkant av 15 millioner kilo fersk torsk til landanleggene for videre bearbeiding i Norge. En vesentlig del av den torsken som fryses om bord blir også bearbeidet til klippfisk i Norge.

Vi tilpasser vårt driftsmønster til landanleggenes behov. På vinteren og vårparten trekker vi trålerne ut av torskefisket og sparer på kvoten til høsten. Vi har sågar lagt fartøy i opplag på våren for å spare kvote til høsten, med de konsekvenser det har for våre ansatte. Når høsten kommer og fisken står så langt mot nord at kystflåten bare i liten grad er leveringsdyktig, er trålerne på plass for å levere. Dette er både kystflåten og landindustrien tjent med. I perioden juli til oktober 2013 stod HAVFISK alene for opp mot 50 prosent av all fersk torsk landet i Norge. Dette landingsmønsteret er likt det som har vært i en årrekke. Vår plan er å fortsette med levering av fersk torsk. Derfor bygger vi også om flere fartøy for å ha kapasitet til å levere fersk torsk når landindustrien har behov for dette.»

– annonse bottom –
Forrige artikkelSlik blir gangveien mot Melbu vest
Neste artikkelModerne trålere tar større del av produksjonen