HAVFISK lover bot og bedring

– annonse top –

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok den 5. mai at ervervstillatelsen for trålerne «Kongsfjord» og «Gadus Neptun» tilhørende Havfisk midlertidig tilbakekalles for to uker hver. Nå lover Havfisk bot og bedring.

Vedtaket i nærings- og fiskeridepartementet innebærer at de to trålerne ikke kan drive fiske i den aktuelle perioden. Bakgrunnen er at Havfisk i 2011 ikke overholdt sine leveringsvilkår. Dette er i følge departementet alvorlig. Pålagte forpliktelser skal overholdes.

– annonse inline –

Klagesaken har ligget i departementet siden 2012 uten å bli endelig avgjort. På grunn av den lange samlede saksbehandlingstiden, er tilbakekallelsen redusert. Fiskeridirektoratet ønsket i sitt vedtak at tilbakekallelsen skulle vare i syv måneder, mens det nå blir to uker for to trålere. Det innebærer at fartøyene ikke kan fiske i den aktuelle perioden.

– Vedtaket innebærer avslutning av en sak som har vart siden 2011. Vi har tidligere erkjent at det har vært avvik knyttet til 18 av over 2700 sluttsedler utstedt i 2011. HAVFISK står ved sine forpliktelser og har satt i verk tiltak for å hindre at slike avvik skjer igjen, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

– annonse bottom –