Hadsel skal sprinkle omsorgsbolig for barn

– annonse top –

Husbanken gir 87.000 kroner til Hadsel kommune til sprinkling av eksisterende omsorgsbolig for barn.

Kommunens investering kommer på totalt 157.501 kroner, som betyr at Hadsel kommune må finne 70.501 kroner i egne budsjetter eller andre finansieringskilder.

– annonse inline –

Husbanken setter som krav at byggarbeidet med sprinklingen må starte senest tre måneder etter at tilsagnet er gitt og må ferdigstilles innen et år. Boligene må brukes i minst 30 år.

– annonse bottom –