Hadsel Sp skal jobbe for Hadselfjordtunellen

uvær tysfjord ferge bølger værvarsel ferga tysfjord
Foto: Thor-Ivar Guldberg ©
– toppannonse –

Hadsel senterparti vil jobbe for etablerign av Hadselfjordtunellen. Det skriver Kurt Jenssen i Hadsel senterparti i et leserinnlegg i flere medier.

– innsideannonse –

2015-07-22-vignetter-debattKurt Jenssen er førstekandidat i Hadsel senterparti og femtekandidat i Nordland senterparti. I innlegget hans, som har stått på trykk i flere nettaviser i dag, skriver Kurt Jenssen at valgkampen er i gang i Hadsel og at lovnader om det ene og det andre blir lagt ut på anbud for den nette summen av din stemme.

«Siste nytt på lovnader er Hadselfjordtunellen, ny skole på Stokmarknes og en ny formel for god kommuneøkonomi.

For noen år siden og lenge før prosjektet ble «allemanseie» jobbet Tor Andersen i Bø og undertegnede iherdig gjennom politiske kanaler for å få  strekningen Sortland-Evenes inn i de fylkeskommunale planer og den nasjonale transportplanen.  For oss var det spesielt viktig å ikke stoppe  veiprosjektet i rundkjøringen i Gullesfjord, men å  få opprustningen Gullesfjord – Sortland inn i samme «pakke». Med god hjelp av Senterpartiets stortingsrepresentant fra Nordland, Janne Skjelmo, tente statsråden på prosjektet og planleggingen av Hålogalandsveien er et faktum.

Hvorfor drar jeg så frem denne saken. For å vise at det er gjennom møysommelig politisk arbeide, og ikke gjennom lettvinte løfter i en valgkamp,  at vi kan få realisert slike store prosjekter.

Da statsråd Kleppa la frem konseptutvalgutredningen på Tjeldsundkroa var det kun Sortlands-  ordfører Grete Ellingsen og Løding-ordfører Anita Martinussen som deltok fra Vesterålen.  Fra Lofoten og Sør-Troms møtte politikerne opp mannsterke.

Næringslivet i Vesterålen har klappet frem dette prosjektet. Blant annet hadde Inge Berg i Nordlaks  møter i denne anledningen. Hadsels ordfører Kjell Børge Freiberg var i mot en slik løsning før det interne veinettet i Vesterålen var opprustet, noe som fremkommer av flere avisreportasjer.

Sannheten er at  det går  store godsmengder over denne veien for å sendes med toget fra Narvik,  og returgods til butikker og bedrifter. Veien er vital for bl.a. fiskerinæringen i Lofoten og Vesterålen får å få sendt ut sine varer. Det samme gjelder for levering av gods inn til regionene.

Vi ser at næringslivet i Hadsel og Sortland representert ved 2 storbrukere av denne veien , Knut Holmøy/Sortland og Inge Berg/Hadsel hadde møte med Statsministeren for å bli orientert og sikkert «stresse» rask ferdigstillelse av prosjektet. Vi skal leve av det vi klarer å produsere og eksportere, og da er veiforbindelsen til markedet enormt viktig.

Når så Statsministeren kommer og tilbyr seg å betale regningen for en utredning av Hadselfjordtunnelen, til stor jubel – noe som er vel  å bra.  Utfordringen er om at hvis dette skal kunne realiseres  må Lofoten og Vesterålen stå samlet om et slikt prosjekt. Sett bort  fra Vågan kommune har det vært stille på den politiske fronten, og ingen jubel er registrert utover noen fra Vågan og Hadsel.

Hovedutfordringen før en tunnel realisering er todelt.

  1. Å få Lofoten og Vesterålen til å stå sammen.  Vi vet Vest-Lofotens redsel for å miste både flyplass og sykehus.
  2. Prosjektet må realiseres som riksveiprosjekt (direkte statlig bevilgninger) og samtidig ikke forpurre bevilgningene/tidshorisonten for realiseringen av ny vei Evenes- Sortland og Fiskebøl- Å.

Fylkeskommunen har ikke midler til å realisere et slikt prosjekt. Etterslepet på fylkesvegene er beregnet til 8 mrd kroner. Det er heller ikke med, eller foreslått medtatt, i noen fylkeskommunale planer.

Hvor er tidsperspektivet.  Det vi vet er at det planlegges ferdigstillelse av Evenes-Sortland ( ex. tunnel  under Tjeldsundet ) i 2023-25.  Så kommer Fiskebøl – Å.

Hvor ble det av Ordfører Kjell Børge Freibergs store vyer om at det neste store samferdselsprosjektet skulle være intern opprustning av veiene i Vesterålen før noen andre store veiprosjekter?

Glemt og begravd?
Med andre ord, det er mange samferdselsprosjekt som må løses før internforbindelsen Lofoten – Vesterålen . Det er til slutt samme pengebok som skal betale.

Men dette kan realiseres raskt hvis regjeringen mener noe med Nord-Norge satsingen, og legger penger på bordet som statlig prosjekt.

Det mulig det er bakstreversk og sidrumpa å ha slike meninger,  men det må i alle fall realisme inn i prosjektet og ikke bare våte drømmer. Hadsel Kommunestyre har vedtatt at vi skal jobbe for realisering av prosjektet, og det vil vi gjøre også fra Hadsel Senterparti via de politiske kanaler som er tilgjengelig.»

– bunnannonse –
Forrige artikkelStarter arbeidet med gang- og sykkelsti
Neste artikkelHadselfjorden: Nordland vil møte regjeringen