Hadsel-ordføreren: – En krigserklæring

– annonse top –

Ordføreren i Hadsel, Siv Dagny Aasvik (Ap) mener det er en kringserklæring mot Nord-Norge når regjeringen ønsker å avvikle fiskeripolitikken som skulle sikre fisk til blant annet filétfabrikken på Melbu.

– annonse inline –

Det skriver Bladet Vesterålen, som siterer den nye Hadsel-ordføreren:

– Dette er en krigserklæring mot Nord-Norge. Fiskeriministeren ønsker å avvikle pliktene og systemet som har sikret at fangstene er blitt bearbeidet i de nordnorske lokalsamfunnene, i den grad de er blitt det, sier ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) til avisen.

– Det handler om at verdiskapinga av fisken skal komme lokalsamfunnene til gode i et langsiktig perspektiv, sier hun og kritiserer at dagens fiskeriregime ikke fungerer optimalt.

– Alle er enige om at det må skje tilpasninger. Arbeiderpartiet har i sin sjømatpolitiske plattform sagt at pliktene og rettighetene må ligge fast, men gjennomgås og tilpasses. Hvis fiskeriministeren fjerner dem før hun lar noen kommisjon gå gjennom hvordan de kan fungere bedre, svikter logikken. Dersom man ønsker at høstinga av ressursene skal komme alle bedre til gode, må man forbedre det man har, og ikke vrake det, sier Aasvik til avisen.

– annonse bottom –