Hadsel med i viktig Lofoten-utredning

widerøe avinor flyplass
– annonse top –

Hadsel kommune er den eneste fra Vesterålen som er invitert til å delta i idemøte for framtidas Lofoten, hvor blant annet framtidig flyplasstruktur skal diskuteres.

– annonse inline –

I neste uke, nærmere bestemt tirsdag 30. september og onsdag 1. oktober, er Hadsel som den eneste av vesterålskommunene invitert av Statens vegvesen til å delta i et dialogmøte om framtidige transportløsninger for Lofoten.

I utgangspunktet er kommunen invitert fordi store deler av E10 fra Laupstad til Fiskebøl ligger i Hadsel. Med den siste tidens politiske debatt omkring spørsmålet om det skal bygges tunell under Hadselfjorden, vil det være naturlig for Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg å spille kortet om en tunell under Hadselfjorden, samt ny storflyplass for Lofoten og Vesterålen.

Representantene for kommuner og andre offentlige myndigheter, næringsliv og andre brukergrupper er invitert til å komme med innspill om framtidige behov og til å tegne nye kart for Lofoten og naboregionene.

Møtet foregår i Svolvær og er et ledd i Statens vegvesens arbeid med konseptvalgutredningen (KVU) for E10 mellom Fiskebøl og Å. I tillegg til å vurdere dagens vegsystem, skal struktur for flyplasser og havner være en del av utredningen.

Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt utredningen, som skal væreferdig våren 2015. Alle sju ordførerne fra Røst i vest til Hadsel i øst står på deltakerlista, i tillegg tilfylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo.

På næringslivssida er både fiskeri, transport, turisme og leverandører til oljeindustrien representert, mens Lofoten friluftsråd og Norges Handikapforbund er blant organisasjonene som er invitert til prosessen.

En stor del av ideverkstedet vil bestå av gruppearbeid, og i tillegg til å se på helhetlig på samferdsel i Lofoten, skal byutvikling vies plass. Betydningen av den nasjonale turistvegen gjennom Lofoten blir også et tema. Til å utfordre deltakerne er forfatter og lærer Lena Amalie Hamnes invitert til å snakke om sitt bilde av framtidas Lofoten.

– annonse bottom –
Forrige artikkelMelbu-scener i ny Aftenposten-film
Neste artikkelBladet Vesterålen støtter tunell på lederplass