Hadsel-mann kan bli Venstre-topp

– annonse top –

En Hadsel-mann er nominert som toppkandiat for Nordland Venstre på fylkestinget.

Det er Arne Ivar Mikalsen som lørdag ble nominert til førsteplassen for Nordland Venstre til Nordland fylkesting lørdag.

– annonse inline –

Arne Ivar Mikalsen sitter i Venstres Sentralstyre, og var partiets stortingskandidat i Nordland (2013). Han er utdannet Samfunnsviter og jobber til daglig med voksenopplæring. Han sitter på Fylkestinget i Nordland, samt formannskap og kommunestyret i Hadsel kommune. Mikalsen har vært leder av Nordland Venstre, og sitter i styret i fylkeslaget.

– annonse bottom –