Hadsel-mann dømt til fengsel i halvannet år

– annonse top –

En tidligere ansatt i Hadsel kommune er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i et år og seks måneder samt til å betale nær to millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver.

Det er ut fra en tilståelsesdom Vesterålen tingrett har avgitt fengselsstraffen samt erstatningen til Hadsel kommune. Erstatningen er på til sammen 1.936.153 kroner, som i følge dommen må betales innen 14 dager.

– annonse inline –

Den dømte Hadsel-mannen har stjålet en lang rekke eiendeler fra sin tidligere arbeidsgiver, alt fra varmeovner, datamaskiner, vaskemaskiner, tørketromler og annet utstyr.

Dommen fra Vesterålen tingrett lister til sammen 184 ulike forhold som Hadsel-mannen nå må stå til rette for.

– annonse bottom –