Hadsel kommune fjernet politikerne fra internett

– annonse top –

Hadsel har fjernet samtlige politikere som inntil nylig var listet opp med partitilhørighet, telefonnummer og e-postadresse.

Om det er den for Hadsel kommunes turbulente politiske periode som er årsaken, vet vi ikke. En av kommunens medarbeideres publisering internettsidene til Hadsel kommune, Jørn Singdahlsen, viser at politikernes navn, partitilhørighet, telefonnumre og e-postadresser ble fjernet fra internett den 11. september. Informasjonen om dette oppdatert den 5. oktober 2016.

– annonse inline –

I følge Hadsel kommunes egne internettsider er forklaringen at opplysningene om politikerne fjernet fordi kontaktlisten er under revidering og derfpr midlertidig tatt bort.

– annonse bottom –