Hadsel kan miste sin økonomiske handlefrihet

hadsel kommune
Illustrasjonsfoto
– annonse top –

Med et durabelig underskudd på 24 millioner kroner for 2014, risikerer Hadsel kommune å miste sin økonomiske handlefrihet. Det kan ramme det planlagte vernebygget rundt hurtigruteskipet Finnmarken.

Det beregnede underskuddet ble tidligere i år satt til 23 millioner kroner, men dette måtte økes til 24 millioner kroner når det endelige regnskapet for Hadsel kommune nå foreligger. Det er blant annet høye kostnader til pensjoner som er årsaken til det uventede høye underskuddet.

– annonse inline –

Kommunale foretak er ikke med i regnskapet til Hadsel kommune. Disse selskapene er blant annet Hadsel Eiendom, som gikk med overskudd i 2014. Hadsel Havn hadde er resultat i nærheten av null. Hurtigrutens Hus hadde som kjent et stort underskudd.

Hadsel kommune må nå legge en plan for hvordan de i løpet av 2016 skal klare å dekke inn underskuddet på 24 millioner kroner. Om kommunen ikke klarer det, havner Hadsel på den såkalte ROBEK-lista. ROBEK-lista et register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Det er et register over kommuner og fylkeskommuner som grunnet økonomisk ubalanse krever statlig godkjenning på låneopptak og investeringer som vil føre til langsiktige utgifter.

Dersom Hadsel havner på ROBEK-lista, kan det komme til å ramme eventuelle låneopptak til bygging av vernebygget rundt hurtigruteskipet Finnmarken. Fristen Hadsel jobber mot er 31. desember 2016. Dersom slike lån tas opp før dette tidspunktet, vil det likevel være mulig for Hadsel kommune å låne penger til byggingen, men deretter vil det gå mot knagre år for Hadsel kommune – uten noe særlig rom for videre utvikling av kommunen.

Loven om ROBEK trådde i kraft i 2001 og er regulert gjennom kommunelovens §60. Det var per desember 2014 totalt 54 kommuner og ingen fylkeskommuner registrert i ROBEK. Toppregistreringen var i desember 2004 med til sammen 118 kommuner oppført i registeret. Det er ofte et politisk mål for kommunene å komme ut av denne lista, da den begrenser den lokale handlingsfriheten i kommunen.

 

– annonse bottom –