Hadsel hemmeligholder revisjonsberetning

offentlighetsloven
– toppannonse –

Hadsel kommune ved rådmann Ola Morten Teigen har besluttet å hemmeligholde en revisjonsberetning for 2016 inntil videre.

Det går fram av et avslag om innsyn som LoVe24.no har fått etter krav om innsyn i et dokument kommunen har mottatt. Revisjonsberetningen er laget av revisjonsbyrået Deloitte AS.

– innsideannonse –

Hadsel kommune har avslått pressens innsynskrav med henvisning til Offentlighetslovas §5 om utsatt innsyn. Kommunen har ikke oppgitt dato for når den tenker å oppheve hemmeligholdet.

Offentlighetslovens paragraf 5 omhandler blant annet retten til å offentliggjøre en sak først på et senere tidspunkt i saksforberedelsen, men bare dersom dokumentet gir et direkte misvisende bilde av saken og at innsyn kan skade samfunnsmessigere interesser.

– bunnannonse –
Forrige artikkelMiljøgata på Stokmarknes for sent ute
Neste artikkelKommuner ekskludert fra veibygging