Hadsel arbeider for bedre pasientforløp

Nordlandssykehuset Vesterålen.
– annonse top –

Helse- og omsorgssjef Marion Celius arbeider for at Hadsel kommune skal etablere en felles forståelse for arbeidet med gode pasientforløp.

Det er en generell utfordring at eldre pasienter i dag oftere enn tidligere etter kort tid etter behandling på sykehus blir skrevet ut, samtidig som kommunens overtar ansvaret for pasientene.

– annonse inline –

Oppleves skremmende

– Det er slik at med inntreden av samhandlingsreformen, så ble det lagt et økonomisk insitament i at kommunen må ta imot pasienten raskest mulig etter at pasienten er definert som utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten. Det oppleves at pasientene stadig tidligere i sykdomsforløpet defineres som utskrivningsklare. Det er trolig hovedårsaken til at en stor andel pasienter må reinnlegges på sykehus etter kort tid. Det er ingen god situasjon for den eldre pasient, men oppleves ofte både skremmende og forvirrende å frekventere mellom sykehus, korttidsavdeling på sykehjem og eget hjem, opptil flere ganger, sier helse- og omsorgsjef Marion Celius til LoVe24.no.

Felles forståelse

Kommunen er allerede i gang med å etablere en felles forståelse for arbeidet med gode pasientforløp for å forbedre forholdene for alle pasientgrupper i kommunen.

Læringsnettverk

– Et konkret tiltak vi arbeider med er at kommunen skal delta i et læringsnettverk for gode pasientforløp i regi av KS. Her vil det være deltakere fra kommunene i hele nedslagsfeltet til Nordlandssykehuset; Vesterålen, Lofoten og Salten – samt Nordlandssykehuset, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius til LoVe24.no.

– annonse bottom –
Forrige artikkelNødetater på vei til kollisjon på E10
Neste artikkelHer er dommen over nettsider i Vesterålen