Hadsel anklages for gjentatt feilmedisinering

hadsel kommune
Illustrasjonsfoto
– annonse top –

En pårørende til en pasient som helse- og omsorgsavdelingen i Hadsel kommune har det medisinske ansvaret for, mener at hennes nære slektning gjentatte ganger er utsatt for feil i medisinutdelingen.

Dette går fram  et brev fra Fylkesmannen i Nordland til Hadsel kommune. Mottakeren er helse- og omsorgsavdelingen i Hadsel. Brevet er datert 9. november 2015. Dette har vi referert i en tidligere artikkel under tittelen Hadsel kommune satt under helsetilsyn. Etter en begjæring om innsyn etter Offentlighetsloven har 8445melbu.no nå fått innsyn i en større del av det aktuelle dokumentet.

Klagen fra pasientens pårørende er datert den 29. oktober 2015. Den er sendt til Fylkesmannen i Nordland. Kopien av klagen fra de pårørende er sendt kommunen den 9. november 2015.

– annonse inline –

Feilmedisinering og kompetanse

I brevet går det fram at Fylkesmannen i Nordland har bedt Hadsel kommune om en uttalelse omkring klagen. Og det er ,helse- og omsorgsjefen i Hadsel kommune som skal vare. Fylkesmannen ber konkret om en redegjørelse for rutiner for klargjøring og utdeling av legemidler. De spør også om kompetansen til dem som utfører ulike arbeidsoperasjoner. Fylkesmannen ber også om opplysninger omkring kontrollrutinene ved klargjøring, kontroll og utdeling av legemidler.

Legen må forklare seg

– Vi ber også om å få en uttalelse fra legen som har ansvaret for å foreskrive legemidler [til pasienten, journ. anm.]. Hva gjør den aktuelle legen for å sikre at legemidlene blir gitt på riktig måte? Det bes i den forbindelse om å få tilsendt journal for legens forskriving til pasienten det siste året, skriver rådgiver Steffen Møllevold Bredesen i helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland i brevet til Hadsel kommune.

– annonse bottom –