Grunneierne frykter øya skal bli ekspropriert

– annonse top –

Flere av grunneierne av Gulstadøya frykter at Hadsel kommune skal ekspropriere eiendommen til en langt lavere beløp enn markedspris.

Det opplyser en av grunneierne, Linda Greger, til 8445melbu.no.

– annonse inline –

– Jeg frykter at kommunen skal gjøre som da de eksproprierte vår eiendom som nå er småbåthavna på Melbu. Resultatet ble at vi som grunneiere fikk langt mindre betalt for eiendommen, sier Linda Greger til 8445melbu.no.

Hun forteller at tre av fire grunneiere nå er enige om å selge Gulstadøya under ett. Den fjerne grunneieren, Jan Berge, motsetter seg å selge eiendommen.

– Vi har konsultert juridisk ekspertise og har fått til svar at vi kan selge eiendommen, selv om en av grunneierne ikke er enig i det, sier hun til 8445melbu.no.

Overfor 8445melbu.no understreker Linda Greger at det har kommet en ny generasjon av eiere av Gulstadøya, og disse nå har et ønske om at Gulstadøya skal bli et aktivum og til beste for tettstedet Melbu.

– I tillegg til å annonsere på finn.no er vi i kontakt med entreprenører lokalt og i regionen som vi mener kan være gode utviklere av eiendommen. Og vi har lagt vekt på blant annet stedsutvikling og rekreasjon overfor de vi har vært i kontakt med. Det er også et ønske om å få skapt nye arbeidsplasser på Gulstadøya, og at de som kjøper eiendommen må stå ansvarlige overfor lokalsamfunnet, sier Linda Greger til 8445melbu.no, som også håper at det bli satt av rikelige områder til rekreasjon på eiendommen.

 

 

– annonse bottom –