Godt nytt for arbeid og levendelagring på Melbu

– annonse top –

Nye regler for levendelagring av torsk kan få stor betydning for Norway Seafoods sitt anlegg på Melbu, både når det gjelder råstofftilgangen, flere helårige arbeidsplasser og bedre lønnsomhet.

– annonse inline –

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har bestemt at det skal innføres et nytt og forenklet regelverk for levendelagring av villfisk i lengre enn 12 uker..

I Melbu havn, rett utenfor Norway Seafoods, har i dag et Myre-basert selskap liggende et anlegg for levendelagring av villfisk. Dette ble tatt i bruk våren 2014 og skal etter sigende fungert godt og hatt betydning for å kunne levere god kvalitet til anlegget over tid. Det er kystflåte tilpasset levendefangst av villfisk som eier og fyller anlegget før det leveres over kai som fersk vare.

Økt lønnsomhet
I følge departementet skal satsingen av levendelagring av villfisk (fangstbasert akvakultur) kunne gi økt lønnsomhet i kvitfiskindustrien og gi jevnere tilgang på råstoff av høy kvalitet ved å strekke sesongen ut over året. Nærings- og fiskeridepartementet foreslår derfor nå et nytt og forenklet regelverk for levendelagring av villfanget fisk i perioder over 12 uker.

Enklere og billigere
– Levendelagring av villfisk i lengre perioder enn 12 uker er omfattet av akvakulturbegrepet. Dette regelverket er omfattende og kan føre til store omkostninger, noe som i praksis kan hindre muligheten for å holde villfanget fisk levende i sjøen i mer enn 12 uker. Reglene er heller ikke godt nok tilpasset slik virksomhet. Vi foreslår derfor et enklere og mer tilpasset regelverk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Bedre råstofftilgang
– Dette er en oppfølging av strategi for levendelagring av fisk, som jeg presenterte den tiende juni i år. Tiltaket kan hjelpe til at det blir mer råstoff i perioder hvor det er langt mindre fisk tilgjengelig. Bedre råstofftilgang gjennom større deler av året kan gi flere helårige arbeidsplasser, sier Aspaker i en pressemelding.

Fjerner forskrifter
Departementet foreslår at flere forutsetninger som gjelder for akvakultur ikke bør gjelde for fangstbasert akvakultur, som levendelagring av villfisk. Fiskeriministeren foreslår derfor at flere forskrifter ikke skal gjelde for fangstbasert akvakultur, som levendelagring av villfisk. Dette gjelder forskrift om teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften), forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivingen (IK-Akvakultur), forskrift om slakteri og tilvirkningsanlegg for akvakulturdyr (slakteriforskriften) og forskrift om transport av akvakulturdyr (transportforskriften).

Forslaget fra departementet inneholder blant annet regler for tillatelse, drift og slakting.

 

 

– annonse bottom –
Forrige artikkelNoe bedre driftsresultat i Norway Seafoods
Neste artikkelBruker grusbanen som privat rallycrossbane