Ny gang- og sykkelsti bygges i Hadsel

Foto: Gøran Sofienlund
– toppannonse –

Det skal bli tryggere skoleveg for ungene og alle som ferdes langs fylkesveien ved Sandnes i Hadsel.

Samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp) tok torsdag det første spadetaket sammen med elever ved Sandnes skole.

– innsideannonse –

Tryggere veg

Langs fylkesveg 885 gjennom Sandnes ferdes det en god del barn og unge. Området er tett befolket, og det kjører 850 kjøretøy i døgnet (ÅDT) på denne vegen, melder Nordland fylkeskommune.

– Vi  ønsker vi å gjøre det tryggere for de myke trafikanetene på Sandnes, derfor bygger vi nå 660 meter med gang- og sykkelveg lang fylkesvegen, forteller samferdselsråden.

– Prosjektet vil koste totalt 20 millioner. Nyvegen skal stå ferdig i løpet av høsten 2018, sier han.

Pådrivere

Beboerne på Sandnes har stått på for å få en gang- og sykkelveg på plass.

– Sånn skal det være. Behovet her er velbegrunnet. Gang- og sykkelvegen vil nok ha betydning for alle brukere til alle døgnets tider, mener Eggesvik.

Det er statens vegvesen som bygger vegen på vegne av Nordland fylkeskommune.

Prosjektet omfatter:

  • Sikring av fjell
  • Rivning av en bolig og garasje
  • Etablering av busslommer
  • Veglys
  • Bygging av noen murer
  • Noen nye avkjørsler/parkering
  • Vann- og avløpsarbeider

Det er mye løs stein og bebyggelse i umiddelbar nærhet av anleggsområdet. Det første entreprenøren gjør er derfor å sørge for at fjellet er sikret så godt som mulig, før de setter i gang med resten av byggearbeidet.

Redusert fremkommelighet

Det vil bli redusert fremkommelighet gjennom anleggsområdet og trafikantene må beregne litt ekstra kjøretid i hele anleggsperioden.

– bunnannonse –
Forrige artikkelAnbefaler fortsatt PCI i Bodø
Neste artikkelMye pen kjøring i Vesterålen