Gang- og sykkelveien til Haug må vente

– toppannonse –

Den ferdige regulerte gang- og sykkelveien langs Haugveien på Melbu må vente til prosjektene på Sandnes og i Tømmervika er finansiert.

I følge trafikksikkerhetsplanen som Hadsel kommunestyre har vedtatt står to andre gang- og sykkelstier først på prioriteringslisten; Sandnes og Tømmervika.

– innsideannonse –

Avhengig av fylkeskommunen

Når finansieringen av disse prosjektene er på plass, er det tid for å få finansieringen for gang- og sykkelstien på Haug på plass. Kommunen er avhengig av penger fra fylkeskommunen, som betyr at finansieringen for gang- og sykkelsti langs Haugveien ikke er aktuelt nå.

– Penger til gang sykkelveien i Tømmervika ligger allerede inne i økonomiplanen til kommunen. Det har vært viktig for kommunestyret å vise at vi er klare til å være med på spleiselaget, for å få fortgang i utbygging av området, sier ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i en kommentar til 8445melbu.no.

Har oppnådd mye

– Så snart vi kommer i mål med endelig finansiering av de to første prosjektene, vil vi krumme ryggen og jobbe for å realisere de neste på lista, som på Haug. Jeg er svært glad for at vi får midler til to gangsykkelveg-prosjekter fra fylkeskommunen, nå som vi vet de må skjære ned og utsette flere samferdselsprosjekter på grunn av mindre overføringer fra staten. Man skulle ønske det gikk fortere med midler til alle de viktige prosjektene vi har, men jeg er glad for at vi har blitt hørt så mye som vi har blitt gjort, sier ordføreren.

Les mer: Planlegger sykkelvei på Melbu

– bunnannonse –
Forrige artikkelMelbu-jente ble utnevnt som statssekretær
Neste artikkelTjente 1,36 millioner på asylsøkere