Gamle og syke blir flådd av Hadsel kommune

hadsel kommune
Illustrasjonsfoto
– annonse top –

Selv gamle og syke blir flådd av eiendomsskatten som de politiske partiene i Hadsel innførte med gyldighet fra 1. januar 2015. De får ingen fradrag dersom de er syke.

Den hittil siste kritiske røsten mot eiendomsskatten i Hadsel, er Hadsel eldreråd, hvor Leif Johansen er valgt inn fra Melbu lokalutvalgsområde.

– annonse inline –

I følge VA har eldrerådet i Hadsel tidligere gått inn for at det skulle innføres eiendomsskatt i kommunen. De eldre har dermed på vegne av eldre i kommunen legitimert at eldre og syke vil bli flådd på samme måte som friske og mer bemidlede personer i kommunen. Alle eldre er ikke rike!

Nå kan det se ut til at eldrerådet angrer sin tidligere anbefaling, fordi de mener kommunen har vedtatt en for høy skatt på eiendommer.

– Slik eldrerådet oppfatter beregningsmodellen for 2015, vil de fleste få en lite hyggelig overraskelse når regningen for eiendomsskatt kommer til den enkelte huseier, uttaler eldrerådet i følge den samme avisen. Og uttaler at rådet ikke er overrasket over at det har kommet mange reaksjoner på innføring av skatten. Dette er em skatt som de selv indirekte har vært med på å innføre gjennom sin tidligere anbefaling.

– I iveren for oppretting av kommunens økonomi med høy promillesats og svært lavt bunnfradrag er ikke summen blitt vurdert av kommunestyret, mener rådet.

Når de samtidig påviser at det i Hadsels nabokommuner er høyere bunnfradag og null i eiendomsskatt, er det på det rene at det har blitt dyrere for alle å ha eiendom i Hadsel framfor nabokommunene. Selv om de er i mot en høy eiendomsskatt, advarer de partiene mot å bruke fjerning av eiendomsskatten som valgflesk foran høstens kommunevalg.

Når eldrerådet i Hadsel nå har havnet i et dilemma der de tidligere har konfirmert eiendomsskatt i kommunen, vil mange hevde at det er litt sent å snu nå. Det er i det minste etterpåklokskap satt inn i et rådssystem.

– annonse bottom –