FrP-utbrytere stiller kommunen til veggs på lederavtaler og arbeidsmiljø

– annonse top –

Frp-utbryterne Jan Ivar Ellingsen og Arild Randulf Jakobsen går til et ubehagelig frontalangrep på sin tidligere politiske leder når de i kommunestyret stiller kritiske spørsmål knyttet til manglende lederavtaler og dårlig arbeidsmiljø i kommunen.

– annonse inline –

De to representantene fremstår etter utmeldelsen av FrP i fjor høst som uavhengige i kommunestyret, der Jan Ivar Ellingsen er fast representant og Arild Randulf Jakobsen er vararepresentant i kommunestyret.

Det grunngitte spørsmålet er sendt ordfører Kjell-Børge Freiberg, som inntil i fjor høst var deres politiske leder i kommunestyret, og vil etter sigende bli besvart i torsdagens kommunestyremøte.

De to er opptatt av Hadsel kommunes rapport om dårlig arbeidsmiljø, som ble kjent før nyttår. De uavhengiges tidligere innsynsbegjæring i lederavtaler for toppledere i kommunen har avslørt at det ikke finnes signert lederavtale med rådmann Jonny Karoliussen. De to mener derfor at det dermed ikke finnes formelle krav til hvilke resultater kommunestyret kan forvente av rådmannen.

Jan Ivar Ellingsen stiller derfor en rekke spørsmål som ordfører Kjell-Børge Freiberg må svare på i kommunestyret. De spør blant annet om hvem som er ansvarlig for manglende lederavtale med rådmannen og om det er utarbeidet lederavtale for 2014.

Langt på vei hevder han at kommunens administrasjon ikke jobber aktiv for å få lederavtaler på plass. Blant annet med referanse til at kommunen heller ikke har lederavtaler med blant annet oppvekstsjef Torbjørn Lappegard og fungerende teknisk sjef Ketil Rønning.

De stiller derfor spørsmål til rådmannen om han synes det arbeid som har vært utført vedrørende lederavtaler er tilfredsstillende og i så måte er representativt for den kvalitet som kommunestyret kan forvente seg av rådmannen og han stab.

­ – Rådmannens stab er utvidet med assisterende rådmann nettopp fordi det tidligere er synliggjort behov for utvidet kapasitet i administrasjonen. Betyr dette at utvidelse av staben med assisterende rådmann ikke har tilført administrasjonen den styrkning som behøves, jamfør at administrasjonen ikke klarer å ha kontroll på lederavtaler, stiller Ellingsen i sitt grunngitte spørsmål.

Samtidig åpner FrP-utbryterne for et direkte angrep på sin tidligere politiske leder, FrP-ordfører Kjell-Børge Freiberg,  under kommunestyremøtet.

– Synes ordføreren at administrasjonen ved rådmannen utfører sine administrative forpliktelser på en tilfredsstillende måte, samt hva ordføreren selv har gjort for å følge opp dette.

Svarene kommer i torsdagens kommunestyremøte i Hadsel rådhus.

– annonse bottom –
Forrige artikkelNok en blå-blå anbudsfiasko for Hadsel
Neste artikkelBer ordføreren forklare opplysninger rundt kjøpet av Hurtigrutens Hus