Hjem Nyheter Foreslår strengere straffer for grove volds- og sekuallovbrudd

Foreslår strengere straffer for grove volds- og sekuallovbrudd

vesterålen tingrett
– toppannonse –

Personer som begår flere grove integritetskrenkelser, som drap, svært grov vold, voldtekt og alvorlige seksuelle overgrep mot barn, vil få strengere straffer dersom Stortinget vedtar et forslag fra regjeringen.

Maksimumsstraffen i slike saker foreslås hevet med fem år, fra fengsel inntil 21 år til inntil 26 år. En lovendring i tråd med forslaget vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd.

– innsideannonse –

– Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet. Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Regjeringen foreslår samtidig å åpne for separate oppreisningskrav mot den enkelte ansvarlige for skade eller krenkelse begått av flere i fellesskap. Dette vil særlig være aktuelt ved grove volds- og seksuallovbrudd, slik som en gruppevoldtekt. Formålet med forslaget er å motvirke at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.

– Det er urimelig at gjerningspersoner som går sammen om en voldtekt, får en økonomisk fordel. Med dette forslaget unngår vi det, sier Amundsen.

– bunnannonse –
KILDEPressemeling fra Justis- og beredskapsdepartementet
Forrige artikkelInnfører nulltoleranse for mobbing i skolen
Neste artikkelLavere norske utslipp av klimagasser i 2016