Folkebadet søker etter badevakter

Damenes badstu.
– annonse top –

Melbu folkebad søker etter badevakter, både faste på deltid og andre på timesbasis. 

På Facebook-siden til Melbu folkebad opplyser styret at de i tillegg har behov for frivillige badevakter som kan stille på dugnad ved behov. Alle badevaktene må ha godkjenning, og derfor blir det arrangert livrednings- og svømmekurs.

– annonse inline –

Alle som kunne tenke seg å være med på dette, bes kontakte Torfinn Bendiksen i folkebadet via e-postadressen: torfinnbendiksen@gmail.com.

– annonse bottom –