Flere døde trær i den nye og flotte Melbu-alleen

– annonse top –

Flere av de nye trærne som i fjor ble plantet i den nye Melbu-alleen, er allerede døde.

– annonse inline –

Det er spesielt i området av den første strekningen av den nye delen av alleen, nedenfor krysset Chr. Frederiksen gate og Frydenlunds gate, at noen av trærne er døde.

Arbeidet med den nye alleen på Melbu startet allerede i 2011, etter at det 90 år gamle vann- og avløpsnettet under alleen måtte byttes ut. Samtidig som det ble besluttet å felle den gamle alleen, tok planene om en generell forskjønnelse av hele alleen form.

Tidlig vår 2014 sto det meste av alleen mer eller mindre ferdig, og omfattes også helt nye trær i hele Chr. Frederiksens Gate. Stedsutviklingsmidler på én million kroner fra fylkeskommunen sørget for det, og til sammen ble det brukt om lag to millioner kroner å forskjønningen. Dette er i tillegg til grunnarbeidene med å skifte ut vann- og kloakkrør i hele gatas lengde.

En viss bekymring ble ytret fra Alleens Venner etter at det ble kjent at plantingen av trærne visstnok ikke var gjort i henhold til anbefalingene fra arboristen Erik Solfjeld, Oslo. Om det er dette som er årsaken til at noen av trærne dør, er ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvilke planer kommunen har for å erstatte de døde trærne av slaget Svenskasal. Kritikken gikk på at man fryktet at den nye alleen ikke ville bli så stor og mektig som den gamle, og at trekronene kunne bli mindre enn før.

– annonse bottom –
Forrige artikkelOptimisme blant Melbu-bedrifter på Nor-Fishing
Neste artikkelStrides om maten er god nok for våre eldre