Garantert fisk på fjorden

– annonse top –

Fiskefeltene ligger rett og slett og venter på enhver som ønsker å fiske i Hadselfjorden; torsk og sei i massevis. Nå kan du bli med på eventyret, og ha stor glede av de rike fiskebestandene bare kort avstand fra Melbu.

– annonse bottom –