Ferga Melbu – Fiskebøl

melbu havn neptun hadselfjorden
– annonse top –

Fra Melbu kl:

Fra Fiskebøl kl:

06:20 (ikke søndag)

07:10 (ikke søndag)

07:50

08:30

09:50

10:30

11:10

11:50

12:30

13:15

14:00

14:40

15:20

16:00

16:40

17:30

18:30

19:30

20:15

20:55

21:30

22:10

 Kilde: Torghatten Nord, fergetider

– annonse bottom –