Ferga Melbu – Fiskebøl

– annonse top –

Fergesambandet Melbu-Fiskebøl over Hadselfjorden har siden 17. januar 1967 knyttet naboregionene Lofoten og Vesterålen sammen. 

Etter etablering av LOFAST – Lofotens fastlandsforbindelse – gikk trafikken kraftig ned på dette sambandet, men for 2011 og 2012 viser statistikken at trafikken er i ferd med å nå nye høyder.

– annonse inline –

En ny bilferge skal betjene sambandet fra 1. januar 2015, der Torghatten Nord har vunnet den statlige konkurransen om drifta av den regionalt viktige ferdselsåra.

– annonse bottom –