Får seks uker på å svare

– toppannonse –

Statsforvalteren i Nordland har varslet Mowi om at utslippstillatelsen for lokaliteten Kjølsøyvær i Rødøy kan bli trukket tilbake.

Statsforvalteren i Nordland melder at de er svært kritisk til at Nordland fylkeskommune har gitt selskapet ja. Statsforvalteren i Nordland ga opprinnelig tillatelse til etablering av lokaliteten etter forurensingsloven. Samtidig ble Nordland fylkeskommune frarådet å la Mowi etablere seg i området. Bakgrunnen er blant annet at dette er et viktig beiteområde for hekkende sjøfugl i nærliggende naturreservater. Når vår fraråding ikke er tatt hensyn til, er vår egen tillatelse etter forurensingsloven ugyldig.

– innsideannonse –

Har brutt med normal praksis

Det er fylkeskommunen som akvakulturmyndighet som vurderer om en tillatelse er miljømessig forsvarlig. Statsforvalteren har på sin side en viktig rolle som høringsinstans og fagmyndighet.

I dette tilfellet er Statsforvalteren forurensningsmyndighet.

Vanlig praksis er at akvakulturmyndigheten forholder seg til faglige anbefalinger fra Statsforvalteren.

Likevel har Nordland fylkeskommune sett bort fra våre uttalelser i denne saken, både frarådingen og opprettholdelsen av denne.

De har heller ikke begrunnet avgjørelsen sin faglig etter naturmangfoldloven.

Må gjøre om vedtak

Når Nordland fylkeskommune ikke har fulgt vanlig praksis i denne saken, gjør dette at Statsforvalteren i Nordland har lagt for lite vekt på hensynet til naturmangfold i vår opprinnelige tillatelse.

Slik vi ser det har fylkeskommunen en manglende forståelse for hvordan arbeidsfordelingen i saker etter akvakulturloven er ment å være.

Vårt vedtak fra 6. mars 2019 inneholder ikke de nødvendige vurderinger.

Utførte kartlegging

Statsforvalteren er fornøyd med at Mowi fulgte vår anbefaling om å gjøre en kartlegging av sjøfuglbestanden ved Kjølsøyvær.

Dette til tross for at Nordland fylkeskommune unnlot å pålegge selskapet dette. Kartleggingen bekreftet at området er mye brukt av sjøfugl.

Mowi har nå seks uker på seg til å svare på varselet om tilbaketrekking.

– bunnannonse –
Forrige artikkelMotorsyklist: – Ga litt gass
Neste artikkelStiller strenge miljøkrav til søkerne