Fagforening bekymret over sykepleiermangel

– annonse top –

Kommunen sliter med å få søkere til stillingene som sykepleier, noe som opprører sykepleierforbundet.

­– Vi er i en situasjon hvor vi nå over en lengre periode har hatt og har flere ubesatte sykepleierstillinger i pleie – og omsorgssektoren. Både faste stillinger og vikariater. Vi er i en situasjon hvor sykepleierne bare flytter mellom enhetene og hvor vi ikke klarer å rekruttere nok nye sykepleiere, skriver hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Vågan, Terese Jenssen i et innlegg i Lofotposten.

– Vågan kommune er ikke attraktive nok for nye sykepleiere. Norsk sykepleierforbund Nordland mener vi har et alvorlig rekrutteringsproblem av sykepleiere til kommunen, skriver hun.

– annonse bottom –