Færre fergeavganger over Hadselfjorden

– annonse top –

Fylkestinget i Nordland har bestemt at trafikken over blant annet fergesambandet Melbu – Fiskebøl vil få færre avganger.

Gjennom forslag til statsbudsjett for 2015 ble det klart at Nordland ville få betydelige kutt innen utdanning og samferdsel som resultatet av reduserte pengeoverføringer til fylket. Nå har fylkestinget vedtatt at den såkalte «produksjonen» for fergesambandet Melbu – Fiskebøl skal reduseres med 15 prosent fra 2016.

– annonse inline –

Fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo fra Arbeiderpartiet, sier til NRK at fylket klarer å opprettholde ferge- og båtrutene, men at antall anløp over blant annet Hadselfjorden må reduseres med 15 prosent. Det betyr færre avganger fra Melbu og Fiskebøl fra 2016.

– Budsjettframlegget til fylkesrådet er litt som å skjære av seg armen for å spare på utgifter til votter – for så å oppdage at vottene kun selges i par. De har ikke klart å synliggjøre hva disse kuttene vil koste. Vi vet ikke hva kostnadene blir ved å kutte ut gårdsdrifta ved landbruksskolen i Kleiva, heller ikke alle kuttene innen samferdsel, sier fylkestingsrepresentant Marius Jøsevold fra SV, som mener mange av kuttene var unødvendig tøffe. Alt i følge NRK Nordland.

 

– annonse bottom –