Færre arbeidsledige, men flere permitterte i fiskeindustrien

nav ledighet permittert ytelser
– annonse top –

I januar 2017 er det 3.373 helt ledige i Nordland, dette er 288 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent, en reduksjon på 8 prosent. 93 flere personer i fiskeindustri og annen industri er imidlertid permitterte.

– Ledigheten i Nordland er i januar 2017 betydelig lavere enn i fjor på samme tid. Blant kvinner går ledigheten ned (-162), og blant menn er det også en nedgang i ledighet (-126). Vi ser økt sysselsetting i barne- og ungdomsarbeid, bygg- og anlegg samt butikk- og salgsarbeid. Det ser også ut til at handelsnæringene har økt aktivitet ved inngangen av 2017, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

Det er 123 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

– annonse inline –

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 5.046 personer fra januar i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 88.238 helt ledige, noe som tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Permitterte

Ved utgangen av januar er det totalt 451 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 93 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri. 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (629), bygg og anlegg (444) og reiseliv og transport (381).

Størst ledighetsnedgang fra januar i fjor finner vi innenfor yrkesbakgrunn barne- og ungdomsarbeid der det nå er 60 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 32 prosent for denne gruppen. 

Kjønn og ledighet

I januar er det totalt 1 128 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,9. Dette er 162 færre personer enn i fjor. I januar er det totalt 2 245 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 3,4. Det er en nedgang på 126 personer sammenlignet med samme måned i fjor. 

Lavest ledighet i Grane, Tjeldsund og Vevelstad

Ved utgangen av januar er det 1,2 prosent arbeidsledighet i Grane og i Tjeldsund, og i Vevelstad er det 1,5 prosent ledighet.

Høyest ledighet finner vi i Herøy med 7,7 prosent ledighet; Værøy har 5,7 prosent og Træna har 5,6 prosent helt ledige.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 2,7 prosent, Rana 2,4 prosent og Narvik 2,1 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 4,5 prosent og 20-24 år med ledighet på 4,3 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,8 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,3 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 389 registrerte ledige stillinger i Nordland i januar. Dette er 437 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Helse, pleie og omsorg har størst økning i antall utlyste stillinger (194) i forhold til samme måned i fjor.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i januar på 738 personer. Det er en nedgang på 98 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 635 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 190 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 765 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i januar. Dette er 123 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,6 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

 

 

– annonse bottom –