Enkelte medier prater ned Melbu-anlegget

havfisk tråler
– toppannonse –

Thomas Farstad er på reisefot denne uka og skal blant annet ha samtaler med ordføreren i Hadsel. Hvor alvorlig er det når anlegget på Melbu faktisk gikk med et lite overskudd i 2012 og har  planer for produksjon av nye produkter av høy kvalitet, samt lagring av levendefisk utenfor moloen.

– innsideannonse –

Leder – av Thor-Ivar Guldberg

Vi ser at enkelte medier i Vesterålen, som Vesteraalens Avis og vol.no, mer eller mindre ukritisk viderefører medieoppslag fra verre stilte fiskeindustrianlegg i Finnmark. Hver gang Finnmark Dagblad bruker krigstyper for å selge flere aviser, ser det ut til at Vesteraalens Avis og Sordland-baserte vol.no mer eller mindre ukritisk overfører forholdene til Vesterålen. Det må det bli slutt på.

Nå er det ikke slik Thomas Farstad i Norway Seafoods kommer til Hadsel og Melbu alene. Han skal også diskutere saker og ting i Lofoten. Det tyder på at møtet i Hadsel trolig blir et informasjonsmøte om hvilke planer Norway Seafoods har for fiskeindustrianlegget på Melbu. For alt vi vet kan det komme positive nyheter.

Anlegget på Melbu gikk i 2012 med et overskudd på om lag åtte millioner kroner i følge en snakkis på Melbu, og en snakkis på Melbu skal man ikke kimse av. Dersom det er slik at anlegget på Melbu nå går med overskudd, er det mulig at Norway Seafoods faktisk ønsker å satse ytterligere på Melbu. Dersom det skjer er det fordi de tillitsvalgte for de filetansatte på Melbu har valgt å være med på laget i forhold til arbeidsgiver framfor å legge seg i skyttergravene.

Som Thomas Farstad sier en i kronikk her, mener han at det foreligger store overdrivelser når det gjelder situasjonen for fiskeindustrianleggene i Lofoten og Vesterålen. Vi må si oss enige. Fileten på Melbu består fortsatt. Og vi ser ikke bort fra at den prosessen som konsernledelsen i Norway Seafoods la opp til gjennom sin ”rapport” i 2012, faktisk kan ha bidratt til å snu situasjonen internt i konsernet – der alle arbeider sammen for å finne gode løsninger – og da i positiv forstand for anleggene i Lofoten og Vesterålen.

Fileten på Melbu består med andre ord også etter fredag denne uka.

– bunnannonse –
Forrige artikkelSeafoods-sjefen til Lofoten og Vesterålen
Neste artikkelMiljøvernere krever leveringsplikt for trålerne