Endelig kom skiltet på plass, men…

– annonse top –

To måneder etter at vi første gang skrev om en mer eller mindre uforklarlig sperring i Idrettsveien på Melbu, er informasjonsskiltet endelig på plass.

Deler av gang- og sykkelveien langs Idrettsveien har vært stengt siden slutten av august, knyttet til anleggstrafikk til og fra den nye skolen på Melbu.

– annonse inline –

Hensikten med sperringen er at skolebarna skal bruke Maren Frederiksens Allé og Skolegata når de skal til og fra skolen. Uten skiltet har sperringen resultert i at både barn og voksne har blitt presset ut i veien.

Når skiltet nå er på plass, blir det enklere for stedets innbyggere å forstå den merkelige sperringa, men mange vil nok fortsatt mene at tiltaket ikke er helt optimalt.

Det er vel og bra at folk blir dirigert bort fra anleggsområdet, men for de som skal fra Maren Frederiksens Allé eller Chr. Frederiksens gate og østover, blir folk fortsatt presset ut i gata. Kanskje er det like godt å fjerne sperring, slik at de som for eksempel skal til bakeriet eller sanitetshuset, fortsatt kan bruke gang- og sykkelstien. Eller flytte sperringen nærmere anleggsområdet, eller… Hva om man gjorde… Nei, det får nå bare stå!

I disse nedskjæringstider i kommunen kan det se ut til at korrekturleseren har tatt ferie eller fått sparken. Maren Frederiksens Allé skrives som kjent med aksent accent aigu – som i «é», mens kommunen hardnakket hevder at det skal brukes accent grave «à». Vi får håpe at norsklærerne på skolen ikke blir fristet til å ta med seg teip og tusj neste gang de passerer i Idrettsveien.

Les mer:

 

– annonse bottom –