Eksperter har beregnet verdien av Øybadet på Melbu

– annonse top –

Konsulentselskapet Deloitte i Trondheim har på oppdrag fra Nordland fylkeskommune funnet verdien av arbeidene for å rehabilitere Øybadet på Melbu.

Deloitte har kontrollert byggeprosjekt ut fra det de har avtalt med Nordland fylkeskommune. Oppdraget er gjennomført i henhold til Kulturdepartementets bestemmelser på området.

31 millioner kroner

– Den samlede totalsum for anlegget/prosjektet per 30.11.2016 er på kr 31 020 981 inkl. mva, skiver statsautorisert revisor i Deloitte, Harald Halvorsen i en henvendelse til Nordland fylkeskommune.

– annonse inline –

Kontroll

Deloitte har kontrollert inntekter og kostnader vedrører anlegget, merverdiavgift, at utgifter er attestert og anvist av personer med de nødvendige fullmakter og at inn- og utbetalinger er foretatt fra den konto som er oppgitt for formålet.

Ingen feil eller avvik

Konsulenten har videre kontrollert at det er klart skille mellom byggeregnskapet for anlegget og den øvrige drift. Kontrollen omfatter også verdien av dugnad, gaver utenom pengegaver og at rabatter er i samsvar med budsjettet som er godkjent av fylkeskommunen. Deloitte har kommet fram til at regnskapssammendraget er i samsvar med det kontrollerte regnskapet.

Arbeidet hos Deloitte har ikke avdekket vesentlige feil eller avvik.

– annonse bottom –