Eiendommer på Melbu solgt i august

eiendom hus bolig
– annonse top –

Disse eiendommene på Melbu og omegn har skiftet eiere i løpe av august 2014.

  • Idrettsveien 8 (Gnr 52, bnr 421) er solgt for kr 1.100.000 fra Mohammed Hussein Haydari og Mariam Karimi til Gunleik Petter Arne Johansen (11.08.2014)
  • Parkveien 35 (Gnr 52, bnr 542) er solgt for kr 900.000 fra Finn Bertil Guldberg til Smia Eiendom Db as (15.08.2014)
  • P.A.Kvaals gate 8 (Gnr 52, bnr 149, seksjon 1) er solgt for kr 2.160.000 fra Sentrumsgården as til Adel Hasic og Saida Hasic (20.08.2014)
  • Andel av Gnr 52, bnr 894 er overdradd fra Oddbjørg Jensine Fleines til Kari Borch Fleines, Liss Harriet Fleines, Per Ola Fleines, Ståle Fleines og Lill Bente Olsen (25.08.2014)
  • Andel av Gnr 52, bnr 894 er solgt for kr 10.000 fra Kari Borch Fleines, Liss Harriet Fleines, Per Ola Fleines, Ståle Fleines og Lill Bente Olsen til Hadsel kommune (25.08.2014) Dette gjelder en veistubb i Sjøgata på Melbu.
  • Buskhaugen 4 (Gnr 53, bnr 134) er solgt for kr 1.000.000 fra Thore Eilert Hultgren til Åshild Hultgren (26.08.2014)
  • Gnr 58, bnr 20 er solgt for kr 650.000 fra Werner Holst og Therese Solaug Johansen til Hans Ivar Dreyer og Nina-Beathe Dreyer (28.08.2014) (Dette er en hytteeiendom nord for Husbykollen).
– annonse bottom –