Disse skal sjekke fisken som leveres på Melbu

Foto: Havforskningsinstituttet
Foto: Havforskningsinstituttet
– annonse top –

Fra nyttår blir det helt nye folk som skal kontrollere kvaliteten på fiskefangstene som landes på Melbu.

Fra 1. januar 2015 har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt at det blir fiskerinæringen selv som skal kontrollere kvaliteten på fisk som landes i Nordland, Troms og Finnmark.

– annonse inline –

I følge en pressemelding fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker er det et helt nytt kvalitetstilsyn med råstoffkvalitet og -behandling som opprettes fra nyttår, og det er Norges råfisklag som skal stå for kontrollen.

– For å bli mer konkurransedyktig i et stadig mer krevende internasjonalt marked er næringen selv nødt til å ta et større ansvar for kvaliteten på råstoffets som landes, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Opprettelse av et kvalitetstilsyn vil på sikt styrke verdiskapingen i torskesektoren og ordningen bli landsdekkende når departementet har fått erfaringer.

Råfisklagets inspektører skal føre tilsyn med noen få, men svært avgjørende kravpunkt, og det er lagt stor vekt på at tilsynsskjema med veileder skal være så enkelt som mulig slik at det skal være lett å foreta kontroll ved landing.

Råfisklaget har nå fått på plass en ordning slik at inspektørene kan rapportere eventuelle feil og mangler elektronisk til Mattilsynet. Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynet sin rolle med å håndtere mattrygghet og andre oppgaver etter matloven.

For å vurdere effekten av ordningen, skal Nofima igangsette et følgeprosjekt som måler råstoffkvaliteten på bestemte lokasjoner ved oppstart av ordningen og med jevnlige oppdateringer etter hvert som ordningen virker i 2015-2016. Det tas sikte på å evaluere selve ordningen i 2017.

– annonse bottom –