Derfor vil ingen bli rektor i «Nesset»

– annonse top –

Bladet Vesterålen kan fortelle at ingen har søkt den ledige stillingen som rektor ved grunnskolen på Stokmarknes. Egentlig er det en skandale! Og et sykdomstegn.

KommentarRektor for Stokmarknes skole er på mange måter stedets aller viktigste stilling. Og det er ingen som vi ha den jobben. Ja, det er en skandale, og den var ventet. Det handler om utvikling og framtid for den oppvoksende slekt. Spørsmålet er om Hadsel vurderer rektorstillingene i kommunen som viktig nok. Det er ikke lenger nok å håpe at noen skal melde seg til tjeneste, eller beordre noen som ikke har søkt på stillingen. For en rektor er det viktig å «ville» noe gjennom den jobben man skal gjøre, ikke bare fungere i en stilling.

– annonse inline –

Om man ser på skoleansatte under ett, trives lærerne, de har en relativt god lønn og en relativt sikker arbeidsplass. Kravet for å kunne bli rektor er i mange kommuner at man har minimum lærerutdanning og minst tre års praksis som lærer. Det er vel snaut for de fleste å bli rektor på det grunnlaget. Likevel finnes det mange kandidater, men de velger vekk det å bli leder ved skolen i Stokmarknes, og andre steder.

Årsaken er kjent og åpenbar, men ingen gjør noe med det. De lærerkreftene i Hadsel og nabokommunene som både ut fra erfaring og fartstid kan være aktuelle kandidater, har i enkelte tilfeller allerede bedre lønn eller i nærheten av det, enn rektorstillingen tilbyr. Og mannge av dem har selv en rektor som sin nærmeste overordnede sjef.

Å være rektor er et meget stort ansvar, mye større enn det er å være lærer. Når en lærer, for eksempel en lektor, allerede har mer i lønn enn rektor eller et sted i nærheten, er et klart at man ikke ønsker økt ansvar, stress og økt arbeidsmengde for en lavere eller tilsvarende lønn. Det er ren logikk!

Når er det ikke uvanlig at det er få søkere til rektorstillinger rundt omkring i landet, men Hadsel kommune må nå innse at rektors lønn – også på Stokmarknes – er et stort hinder for å få ansatt de beste kandidatene til denne viktige stillingen. Derfor må man sette lønn etter ansvar, og øke lønnen til Hadsel-skolenes toppledere. Vi har rett og slett ikke råd til å stå uten kvalifiserte søkere, og det er så si alltid lønnsspørsmålet i denne type stillinger som gjør at man ikke får kvalifiserte søkere, eller som nå: man får ikke søkere i det hele tatt.

Hadsel kommune må derfor øke rektorlønna med minst 100.000 kroner per år, aller helst det dobbelte, slik at man kan velge fra øverste hylle blant kandidater til en så viktig rolle i lokalsamfunnet. Kvalifiserte kandidater velger selvfølgelig å bli i den stillingen de er i, når lønna allerede er nær eller over den lønna de blir forespeilet som rektor.

Når rektorjobben i noen sammenhenger blir en uriaspost, der barnas foreldre i noen sammenhenger kan vise seg å være en av de største utfordringene for skoleledelsen, viser det seg, må det gjøres noe nytt når det gjelder rektorstillinger i Hadsel – og i «Nesset».

 

 

 

– annonse bottom –