Departementet vil ikke gjøre Skagen om til FOT-rute

widerøe skagen flyplass
– annonse top –

Samferdselsdepartementet vil ikke gjøre Skagen flyplass i Hadsel om til en såkalt FOT-rute med subsidier. Det går fram av et skriv fra departementet til Sortland kommune.

– Staten ved Samferdselsdepartementet lyste 2. juni ut ny konkurranse om drift av regionale ruteflygninger i Nord-Norge i perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022. Gjennom dette sikrer vi et tilbud på de flyrutene som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme å drive, skriver departementet.

– annonse inline –

– Departementet gikk bredt ut i forberedelsene til utlysning av konkurransen, og innhentet både ekstern rapport om anbudsopplegget, og høringsuttalelse fra fylkeskommuner og andre berørte instanser. Gjennom høringen har vi registrert at Skagen ønsker å bli en del av FOT-ordningen igjen. Vi mener generelt at det bør være en høy terskel for å inkludere fungerende kommersielle ruter i FOT-ordningen, både som følge av at dette stenger strekningene for konkurranse, men også med tanke på at flyrutekjøp konkurrerer med bevilgninger til andre samferdselsområder og sektorer.

– Ruten Stokmarknes – Bodø ble kommersialisert av Stoltenberg-regjeringen i 2006, på bakgrunn av at ruten ville klare seg uten statsstøtte, på kommersielle vilkår. Vi står fortsatt ved foregående regjerings vurdering i denne saken. Flyruten har i dag tre-fire daglige direkteavganger begge veger ifølge widerøe.no. Vi mener at dette er et godt og fungerende regionalt flytilbud, og vi ser derfor ingen grunn til at denne ruten skal bli tatt inn i FOT-ordningen og ut av det frie markedet.

– annonse bottom –