Demonstrasjonen på Melbu var en formidabel manifestasjon

Foto: Thor-Ivar Guldberg
Foto: Thor-Ivar Guldberg
– annonse top –

Dersom befolkningen i Oslo kommune hadde vist et tilsvarende engasjement som det vi så på Melbu søndag 23. februar, ville så mange som 37.500 mennesker ha deltatt i demonstrasjonen.

– annonse inline –

I maktens korridorer i Oslo har demonstrasjonene i Nord-Norge allerede blitt lagt merke til. Blant annet av fiskeriminister Elisabeth Aspaker og hennes statssekretærer og politiske rådgivere. Foreløpig har aksjonene resultert i at fiskeriministeren nylig uttalte at hun ikke har gjort noen endelige beslutninger når det gjelder reglene som Havfisk og Norway Seafoods skal følge når det gjelder leveringsplikt for trålernes torskekvoter.

Dersom man sammenholder antall innbyggere i Oslo kommune på om lag 600.000 og antall innbyggere på om lag 8000 i Hadsel kommune, viser enkel regning at Oslo kommune er 75 ganger større enn Hadsel når det gjelder folkemengde.

Demonstrasjonen på Melbu sist søndag samlet kanskje så mange som 500 personer. Ganger vi dette opp med størrelsesforskjellen mellom Oslo kommune og Hadsel kommune, ville det samme engasjementet som viste seg på Melbu ha samlet en demonstrasjon som ville talt 37.500 mennesker i Oslo.

Dette forholdet er det dessverre få avisredaksjoner i Oslo-redaksjoner som forholder seg til. Sammenligningen blir ikke mindre interessant med det, fordi konklusjonen mange vil dra er at demonstrasjonen på Melbu faktisk var en formidabel manifestasjon av motstanden mot Røkke-systemet, og for en utvikling der kystbefolkningen skal ha eierskapet til fiskeressursene i evig tid.

En demonstrasjon i Oslo som talte 37.500 demonstranter ville fått store oppskrifter i hovedstadpressen. Å forklare disse forholdene til redaksjonene knyttet til lille Melbu, er en annen sak. Det er imidlertid gledelig at kystaksjonen i Nord-Norge ser ut til å nå fram til større og større deler av befolkningen.

Det interessante spørsmålet som kystaksjonen i Nord-Norge må stille seg, er hvordan de skal klare å holde liv i aksjonen over tid. Det er kun i et langvarig perspektiv og gjennom en slagkraftig organisasjon at kystbefolkningen kan nå fram overfor den blå-blå regjeringen.

– annonse bottom –
Forrige artikkelKystaksjonen får økende oppmerksomhet i hovedstaden
Neste artikkelEndelig bensin fra brygga på Melbu