Delta varsler erstatningskrav mot Hadsel

brannvesenet
– annonse top –

– Dersom vårt medlem får medhold hos Sivilombudsmannen vil det nok bli fremmet et erstatningskrav overfor Hadsel kommune.

Det sier rådgiver Eigil Horsdal I fagforeningen Delta i Yrkesorganisasjonene Sentralforbund (YS) i en kommentar til 8445melbu.no, og poengterer at det blir avgjørende hva Sivilombudsmannen konkluderer med.

– annonse inline –

– Stillingen som brannsjef i Hadsel kommune er en av få stillinger som har krav om kompetanse og erfaring/praksis gjennom en forskrift. Min erfaring er at det derfor ikke er anledning til å ansette en person som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene på tilsettingstidspunktet dersom det foreligger en slik søker, skriver rådgiveren i et tidligere brev til Sivilombudsmannen.

– I denne saken hadde Hadsel kommune en slik søker. Jeg anser derfor at han er blitt forbigått i stillingen, sier rådgiver Eigil Horsdal i Delta/YS.

Horsdal opplyser i brevet at det var tre søkere til stillingen.

– Ut fra det jeg kan se er det kun én søker, vårt medlem, som er kvalifisert til stillingen. Søkeren som ble tilsatt hadde ikke fullverdig befalsutdanning som det var stilt krav om. Vedkommende gikk på Befalskurs 2 ved Norges Brannskole på ansettelsestidspunktet og har heller ikke Befalskurs 3. Han må av den grunn anses som ikke kvalifisert for stillingen.

Delta mener at fagforeningsmedlemmet er kvalifisert for stillingen både ut fra utlysningsteksten og dimensjoneringsforskriften. Han har blant annet følgende utdannelse som har direkte betydning for stillingen:

  • Forebyggende kurs – Norges Brannskole 2009
  • Grunnkurs – Norges Brannskole i 2003
  • Befalskurs 1 – Norges Brannskole i 2005
  • Befalskurs 2 – Norges Brannskole i 2008
  • Befalskurs 3 – Norges Brannskole i 2009
  • Grunnkurs i brann- og redningstjeneste – Forsvarets brannskole 1999

– Det er også krav om to års erfaring som leder ved forebyggende eller leder beredskap. Vårt medlem har slik erfaring fra 2008. I tillegg har vårt medlem siden juni 2012 vært stedfortreder for brannsjefen og er for tiden konstituert i stillingen som brannsjef i Hadsel kommune.

– annonse bottom –