Planlegger to nye renseanlegg på Melbu

melbu skilt
– annonse top –

Hadsel kommune planlegger å bygge to nye renseanlegg på Melbu, et i vest og et i øst. Det går fram av investeringsplanen for Hadsel kommune som legges fram for kommunestyret torsdag.

Det ene renseanlegget er planlagt bygget på Gulstadøya på Melbu. Det skal redusere kloakkutslippene for avløpssonen i Melbu øst, som i dag går urenset ut i Hadselfjorden sørøst for Gulstadøya. Dette er samme sted for mange fiskere på Melbu fisker fisk til agn, og det skal være mye fisk ved kloakkutløpet.

– annonse inline –

Renseanlegget dimensjoneres for å kunne oppnå en rensing tilsvarende primærrensing, som betyr fjerning av 50 prosent av såkalt suspendert stoff og 20 prosent av organisk stoff ved å bruke siling som metode.

Etter planen skal planleggingen og anbudskonkurransen skje høsten 2017, mens selve byggingen skal skje i 2017 til 2018.

Et annet renseanlegg skal etableres i Vika, Melbu vest. Dette renseanlegget skal ta seg av avløpssonen fra Hersandvollan til Melbu vest. Det bygges for å rense avløpsvann for hovedutslipp for Melbu sentrum til Haug. Utslippet går i dag urenset ut i Hadselfjorden vest for Siløya.

Også dette renseanlegget er dimensjonert for å kunne oppnå en rensing tilsvarende primærrensning, som betyr fjerning av 50 prosent suspendert stoff og 20 prosent organisk stoff. Rensemetoden er siling.

Planlegging og anbudskonkurranse er planlagt gjennomført høst 2016, mens byggingen av renseanlegget skal gjøre i 2017.

– annonse bottom –
Forrige artikkelHadsel kopierer Finnmark for å sikre arbeidsplasser
Neste artikkelHadsel får 1.7 mill ekstra for asylsøkere