Brigade Nord får nye pansrede transportpanservogner

Foto: Forsvaret
– toppannonse –

Hærens Brigade Nord får nye pansrede transportpanservogner. De gamle upansrede vognene fases ut.

– innsideannonse –

– Vognene skal pansres og forlenges og vil gi økt mobilitet, beskyttelse og lastekapasitet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Hærens eksisterende vogner, kalt M548, er upansrede og har mangler ved beskyttelse, mobilitet og lastekapasitet. Derfor skal nå 18 eldre, pansrede M113-vogner bygges om og forlenges til nye transportpanservogner med benevningen M113 F4. Disse skal inngå i Brigade Nords støttesystem.

– Den forlengede versjonen som nå skal bygges er også en viktig forutsetning for fremtidig gjennomføring av prosjektene Kampluftvern, Artillerilokaliseringsradar og Jammekjøretøy. Alle vogner skal også forberedes for montering av kran og fjernstyrt våpenstasjon (RWS), sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Arbeidet med å bygge om vognene vil bli gjennomført etter konkurranse mellom ulike leverandører. I tillegg vil Bjerkvik tekniske verksted (BTV) få en sentral rolle ved å motta eldre M113-vogner fra Hæren og klargjøre disse for forsendelse til leverandøren som blir valgt. BTV vil også motta ombygde vogner fra leverandøren, og forestå sluttmontering av diverse utstyr før tilbakelevering til Hæren. I første omgang er det 18 kjøretøy som bygges om.

– BTV er en viktig aktør, strategisk plassert nær de store Hær-garnisonene i regionen, og har meget god kompetanse og kapasitet til å gi viktige bidrag til videreutvikling av det materiellet som skal brukes i fremtidens forsvar. Den erfaring som blant annet er bygget opp gjennom tidligere M113-prosjekter må ivaretas og utnyttes på en god måte videre, sier Eriksen Søreide.

En opsjon på ytterlige 18 kjøretøy forhandles inn i kontrakten, og denne opsjonen kan utløses avhengig av landmaktutredningens konklusjoner. Les mer om landmaktutredningen (HER).

– Selv om utgangspunktet er eldre M113-vogner, så vil de etter modernisering fremstå som moderne med høy mobilitet i terreng og på vei og med et høyt beskyttelsesnivå for denne klassen kjøretøyer. Teknologi utviklet gjennom Kampvognprosjektet vil utnyttes på vognene for å øke digitaliseringen og dermed evnen til å dele informasjon, sier forsvarsministeren.

Transportpanservognen skal sørge for at bl.a. de nye CV90’ene får nødvendige forsyninger i operasjoner utenfor vei.

Forsvarsdepartementet har nylig sendt ut gjennomføringsoppdrag for to prosjekter som berører BTV og nærområdet. Dette er prosjekt 2578 Transportpanservogn og Prosjekt 7628 Kampluftvern. Felles for begge prosjekter er at det skal utføres arbeid på M113 panservogner ved BTV. Transportpanservognprosjektet vil kreve inntil 25 årsverk ved BTV. For kampluftvernprosjektet skal det leveres seks vogner, noe som krever inntil 10 årsverk ved BTV.

– bunnannonse –
Forrige artikkelVarsler mindre byråkratiske regler rundt fiskeproduksjon
Neste artikkelBrennende bil ble totalvrak