Brattåsen blir politisk nøtt for ordføreren

Kjell-Børge Freiberg
– toppannonse –

Hadsels politikere og ordføreren i Hadsel blir nå invitert til møte med folk som bor rundt Brattåsen masseuttak like nord for Hadsel kirke. Det blir en politisk nøtt å løse saken.

– innsideannonse –

Naboene til masseuttaket går i Bladet Vesterålen ut og sier at de gjennom den nye reguleringsplanen frykter nye 30 års drift.

Beboerne i området teller til sammen 34 personer, og disse har nå samlet seg for å stake ut en felles linje når de skal uttale seg om planene. Og nå skal de invitere de lokale politikerne i Hadsel i et møte 25. august.

Problemene rundt masseuttaket er knyttet til støy og utslipp av støv fra området. Naboene frykter forurensning i grunnen som konsekvenser fra tidligere oljeutslipp og asfaltering. Nå ønsker de å knytte til seg juridisk kompetanse for å se på om deres eiendommer får forringet verdi som en konsekvens av fortsatt drift i masseuttaket. De viser også til mangler innen helse, miljø og sikkerhet som Direktoratet for Miljøforvaltning har påpekt.

Den store utfordringen som Hadsels lokale politikere står overfor, er hvordan kommunen skal kunne være selvforsynt med ulike massetyper i årene som kommer, i hvert fall om ikke transportkostnadene skal bli for høye.

Om kort tid må politikerne ta en avgjørelse, og den blir ikke lett. Dersom de sier ja til masseuttak i Brattåsen i 30 nye år, vil det gå ut over beboerne i området. Mange av disse har ment at driften i masseuttaket skulle avsluttes nå.

Dersom man sier nei, skal det begrunnes godt ettersom det i overskuelig framtid vil være behov for pukk og stein i kommunen. Eller så kan man vente til tunellarbeidene under Hadselfjorden starter, slik ordfører Kjell-Børge Freiberg håper på; da skulle det bli stein nok til alle.

– bunnannonse –
Forrige artikkelSend Melbu-søpla til Stokmarknes
Neste artikkelKampen om oljeboring er ikke død