Brannsjefsaken: Hadsel sensurerte ubehagelige fakta

brannvesenet
– annonse top –

Med Offentlighetsloven som våpen sensurerte Hadsel opplysninger som er ubehagelige lesing i kommunens ansettelsessak rundt ny brannsjef.

Etter en begjæring etter Offentlighetsloven fikk 8445melbu.no nylig tilgang til et brev fra fagforeningen Delta til Sivilombudsmannen i forbindelse granskingen omkring ansettelsesprosessen av ny brannsjef i Hadsel kommune. Flere opplysninger ble etter paragraf 13 i Offentlighetsloven sensurert gjennom sladding fra Hadsel kommune sin side. De usladdede opplysningene har 8445melbu.no skrevet i tidligere artikler som blant annet omhandler kvalifikasjoner hos to av søkerne. Fagforeningen Delta i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) varsler også erstatningssak dersom klageren vinner fram hos Sivilombudsmannen.

– annonse inline –

8445melbu.no har forespurt både arkivet i Hadsel kommune, kultur- og kommunikasjonssjef Kari Ann Olsen Lind og rådmann Ola Morten Teigen i Hadsel kommune, for å kartlegge hvem i kommunen som faktisk sto ansvarlig for de sladdede opplysningene, uten å få noen videre klarhet i dette.

Den aktuelle søkeren på brannsjefstillingen, som har klaget forbigåelsen til Sivilombudsmannen, har fått gode skussmål for den jobben han har gjort i Hadsel kommune tidligere. I dokumentet som fra kommunes side er sladdet og som 8445melbu.no gjennom andre kanaler likevel har fått tilgang til, var en rekke med fordelaktige opplysninger for klageren sladdet i dokumentet. For utenforstående må de sladdede opplysningene bli sett på som ubehagelig lesing fra kommunes side, der klageren faktisk får gode skussmål, men som ble sladdet av Hadsel kommune:

«Varabrannsjefen og konstituert brannsjef er klager, og etter godkjent brannordning i Hadsel kommune har klager vært varabrannsjef i Hadsel kommune siden 01/04/2008.»

Det er dermed vanskelig å forstå Hadsel kommunes påstand om at søkeren, som nå altså har klaget til Sivilombudsmannen, ikke skulle være kvalifisert til å gjøre en fullgod jobb som brannsjef i Hadsel kommune. Når klageren har vært varabrannsjef i kommunen i mer enn åtte år, vil det være naturlig å tro at han etter så lang tid også må kunne fungere som brannsjef også.

Følgende opplysninger er også sladdet av Hadsel kommune: «Klager har fått gode tilbakemeldinger på personlige egnethet under utførelsen av jobben. Ved utlysning av brannsjef stilling i 2012, ble klager personlig oppfordret av daværende rådmann til å søke på stillingen.»

Ut fra dette skal tidligere rådmann Johnny Karoliussen, som sluttet i stillingen tidligere i år, ha godt god for at klageren var velkvalifisert for stillingen som brannsjef i Hadsel kommune. Det har ikke lykkes 8445melbu.no å få svar på vår henvendelse til tidligere rådmann i Hadsel, Johnny Karoliussen, som nå er NAV-sjef i Hadsel.

Også disse opplysningene var sladdet av kommunen: «Tilsatt brannsjef har utdannelse som kokk fra videregående. Ved ansettelse av brannsjef i 2012 fikk klager tilbakemelding fra teknisk sjef at han manglet kompetanse på økonomi. Gjør oppmerksom på at klager fungerer som brannsjef og har full styring med økonomien og full tillitt hos teknisk sjef. Hadsel kommune fokuserer på at tilsatt brannsjef kun mangler 2 kurs.»

Av de sensurerte opplysningene går det fram at kommunen har gitt feilaktige opplysninger til Sivilombudsmannen om søkeren som er ansatt i brannsjefstillingen, nemlig at den tilsatte brannsjefen manglet kun to brannkurs på ansettelsestidspunktet, mens han faktisk manglet tre brannkurs, alt i følge fagforeningen Delta i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

– annonse bottom –