Blå balanse i kystsonen

– annonse top –

Tiden er inne for en prinsipiell debatt om forvaltningen av våre viktige sjøarealer. Hvordan kan vi sikre et sunt havmiljø og samtidig gjøre det mulig for næringslivet å utnytte havets ressurser til verdiskaping?

– annonse inline –

MENINGER: Av Laura Johanne Olsen, SALT

Nyheten om at Nord-Norge over en tiårsperiode har hatt mer enn dobbelt så høy vekst i verdiskaping sprer seg som mikroalger under våroppblomstringen.

Næringslivsforsker Åge Mariussen i Nordlandsforskning meldte tidligere i år at økonomien i Nordlands næringsliv er så sterk at fylket kunne klart seg på egen hånd, utenfor Norge. Han hevdet like frem at Nordland alene kan løse et strategisk problem når produksjonen av olje og gass en gang tar slutt. Nord-Norge har utvilsomt et rikt utgangspunkt for nyskaping.

Nord-Norges mangfoldige næringsliv bygger på havets skattekiste fylt med både hvitt, rødt og sort gull. Og jammen har ikke regionen fått tildelt det grønne gullet også – et naturlandskap til ren nytelse for reiselivsnæringen og til fristelse for entreprenører i fornybar energiproduksjon. Det er derfor mangfoldet av næringsveier fra de rike sjøarealene som i dag beskriver Nord-Norges kanskje viktigste områdefordel – og utfordring.

Kystens og Nord-Norges største utfordring fremover blir å forvalte det gullkantede ressursgrunnlaget langsiktig slik at vi ivaretar et sunt havmiljø og samtidig tilrettelegger for videre og ny verdiskaping. Kampen om kystsonen har i følge Ragnar Sandbæk i Fiskeridirektoratet vært basert mer på flaks enn forvaltning. Flere i havforskningmiljøet vil likeså hevde at det var flaks og ikke god forvaltningen som reddet sildestammen fra den totale utryddelse sist på 60-tallet.

Er det tradisjonelle forvaltningsregimet tilpasset næringer i sterk vekst?

Tiden er moden for å se nærmere på en arealbasert forvaltning av økonomisk og politisk viktige sjøareal. Den tilhørende diskusjonen om ilandføring av verdier og tilbakeføring av kapital til landsdelen har allerede befestet seg som både viktig og vel begrunnet.

Den nasjonale konferansen Kystens energi samler i Svolvær 1.april nok en gang bredden i kystens næringsliv rundt en fremtidsbejaende arena for kunnskap, kapital og virketrang. Juridisk sekretær i LVK, Caroline Lund, bistår vannkraftkommuner over hele landet. Hva har havbrukskommunene å lære av disse?

Lundin Petroleums suksessrike letesjef, Hans Christian Rønnevik, kommer til Kystens energi med usedvanlig drivkraft, sammen med konsernsjef i Havfisk, Olav Holst-Dyrnes. Marinbiologen Henning Røed hevder at norske fiskeripolitikere er mer opptatte av bunnlinjen enn av havbunnen, mens økonomen Kristin Magnussen i Vista Analyse viser hvor stor pris vi egentlig bør sette på marine økosystemet.

Kystens energi inviterer til politisk aktuell debatt med Næringskomiteen, regional og lokal forvaltning og selvfølgelig med kystens mangfoldige næringsliv. Til rors om bord i skuta står Aslak Sira Myhre med stø kurs mellom debattens fakta og friksjon. Vi sees!

– Laura Johanne Olsen, SALT

– annonse bottom –