Ber ordføreren forklare opplysninger rundt kjøpet av Hurtigrutens Hus

– toppannonse –

Senterpartiet i Hadsel har lang fra begravd stridsøksa knyttet til ordførerens faktaopplysninger omkring oppkjøpet av Hurtigrutens Hus på Stokmarknes. Nå stiller partiet konkrete spørsmål knyttet til opplysninger som ikke medførte riktighet.

– innsideannonse –

Det er leder Kurt Jenssen i Hadsel Senterparti som til torsdagens kommunestyremøte på rådhuset stiller såkalt grunngitt spørsmål til ordfører Kjell-Børge Freiberg (FrP) vedrørende kjøpet av Hurtigrutens Hus i 2011. Han peker på at det var to klare fløyer i kommunestyret knyttet til kjøpet av Hurtigrutens Hus. Mindretallet i kommunestyret stemte den såkalte «opposisjonen» mot kjøp, mens «posisjonen» stemte for kjøpet. Ordfører Kjell-Børge Freiberg brukte sin dobbeltstemme tre ganger da kjøpet ble behandlet i kommunestyret i juni 2011.

­– Kjøpet ble gjort før underskrevet avtale ble fremlagt mellom Universitetet og Høyskolesenteret. Ordfører ble utfordret av Reidar Johnsen fra Senterpartiet på om han kunne utdype om universitetet i Bodø var inne med tre millioner kroner, eller med et hvilket som helst beløp. Ordfører svarte at han valgte å tro på styreleder og styret i Vesterålen Høyskolesenter. Velger å tro at inntektsanslaget ikke var feil, og at det lå en klar forventning og forutsetning, innleder Kurt Jensen sitt spørsmål med.

«Får vi ikke tre millioner må det forhandles med eks Museum Nord og få Staten til å betale», refererer Kurt Jenssen ordføreren på.

– Det beløp som Universitetet betaler i leie er som kjent langt lavere. Det første driftsåret for Vesterålen Høyskolesenter AS etter overtagelsen viser et driftsunderskudd på kr 3.599.000 og en driftsinntekt på kun 897.000,-. Kan ordføreren forklare hvordan dette henger sammen med, så lenge det skal foreligge en avtale med Universitetet i Nordland, som har et langt høyere beløp, spør Kurt Jenssen.

Han viser også til at det er Vesterålen Høyskolesenter som er avtalepart med Universitetet i Nordland og at selskapet er avtalepart med Hurtigrutens Hus.

­– Da det er stort økonomisk avvik mellom opplysningene/forutsetningene gitt da vi behandlet saken og slik økonomien fremstilles i regnskapet for Vesterålens Høyskolesenter AS for regnskapsårene 2011 og 2012, ber jeg ordføreren forklare hvilke opplysninger som ble tilkjennegitt under behandlingen i kommunestyret i januar og juni 2011 som ikke medførte riktighet, spør Kurt Jenssen på vegne av Senterpartiet i Hadsel.

Spørsmålet forventes besvart av ordfører Kjell-Børge Freiberg unders torsdagens kommunestyremøte.

illustrasjon: Montasje

– bunnannonse –
Forrige artikkelFrP-utbrytere stiller kommunen til veggs på lederavtaler og arbeidsmiljø
Neste artikkelHavfisk overtar den tredje Gadus-tråleren