Utsetter foredrag med Arne O. Holm

– annonse top –

I sitt foredrag under Sommer-Melbu onsdag 9. juli skulle Arne O. Holm sette fokus på nordområdene. Nå er foredraget utsatt til høstens kveldsakademi og vil bli en forsmak på neste års Sommer-Melbu. 

Holm er i dag ansvarlig redaktør i High North News, en nettbasert avis for og om Nordområdene, der han ønsker å skape en felles offentlighet om nordområdespørsmål. High North News er en uavhengig avis, utgitt av Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland, hvor Holm også er spesialrådgiver.

– annonse inline –

Holm skriver på nettavisen at i takt med pilene peker oppover for Nord-Norge, øker også behovet for kunnskap om det som skjer i landsdelen. Vi vet lite om hverandre. Andre vet enda mindre om oss. Heller ikke internasjonale politiske institusjoner, som for eksempel EU, er oppdatert og informert om utviklingen i nord. Holm påpeker at også den nasjonale debatten om Nordområdene, i den grad den finnes i nasjonale media, er preget av kunnskapsmangel om næringsliv og politikk i nord.

Side om side med våre universitet og høgskoler kjemper næringslivet og de ulike politiske nivå om nasjonal anerkjennelse og gjennomslag. Nyhetsavisen «High North News» har blitt skapt i respekt for prosesser som bidrar til å løfte kunnskapsnivået om det som skjer i nord.

Holm har vunnet SKUP-prisen to ganger og Den store journalistprisen. Han er kjent for flere kritiske og avslørende reportasjer og dokumentarer. Kom og hør en av Nord-Norges beste fremsnakkere i fri dressur under dette åpne foredraget som tematisk blir en forsmak på neste års Melbukonferanse, melder Sommer-Melbu.

 

– annonse bottom –