Arbeideren i kveld: Sammenslåing av kommunene i Vesterålen

– annonse top –

Nordland Akademi har invitert samtlige ordførere i Vesterålen til kveldens innlegg og debatt omkring spørsmålet om sammenslåing av kommunene i Vesterålen.

I følge omtalen av arrangementet tar Nordland Akademi opp temaet i kveldsakademiet den 7. mai:

– annonse inline –

«Nordland Akademi legger opp til at dette er et faglig innspill i debatten og oppfordrer både politikere og folk flest fra hele Vesterålen til å komme og diskutere dette aktuelle temaet. Man spør: Står lokaldemokratiet på spill, eller får det en fastere grunn å stå på? Er det bare størrelsen det kommer an på?

Endringer i kommune-Norge har vært varslet lenge og det er behov for en åpen debatt. Professor i statsvitenskap Hans-Kristian Hernes, ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, kommer for å snakke om positive og negative sider ved en eventuell kommunesammenslåing i Vesterålen, fra et faglig ståsted. Foredraget Hernes skal holde, bærer tittelen Muligheter for/konsekvenser av en eventuell framtidig storkommune i Vesterålen.

Fra Danmark får vi Natur, Miljø og Kultursjef Hans Jantzen i Kerteminde storkommune på besøk. Hans fordrag er kalt Dansk skråblikk på egen strukturreform etter 7 år.  Jantzen forteller om erfaringer etter at Stukturreformen ble gjennomført i Danmark for 7 år siden. Da ble 271 kommuner redusert til 98 og 14 fylker ble redusert til 5 regioner. Hva har bl.a. skjedd med folkestyret i de danske storkommunene? Hva er borgernes oppfatning av lokaldemokratiet i de nå større enhetene? Og hva med den politiske og administrative ledelse, ser man effektivisering og kvalitetsutvikling?

Dette og mer til, skal belyses i Kveldsakademiet onsdag 7. Alle Vesterålens ordførere er inviterte og vi forventer gode innspill i debatten. mai. Denne gangen er Kveldsakademiet lagt til Arbeideren, Melbu. Det blir kafé ved Arbeiderens venneforening og musikkinnslag ved distriktsmusikerne i Hadsel.»

– annonse bottom –